Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο www.hemptherapy.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της ελληνικής επιχείρισης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, που εδρεύει στη Μητροπόλεως 25, Βέροια, Τ.Κ.59132 και είναι νόμιμα εγγεγραμμένη με ΑΦΜ 029773250 στη ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Η πρόσβαση σας και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως επίσης και οι αγορές προϊόντων από το www.hemptherapy.gr προϋποθέτουν ότι οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν αναγνωστεί, έχουν γίνει κατανοητοί και τους έχετε αποδεχτεί.

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει όλους ή μέρος των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.hemptherapy.gr . Οι όποιες αλλαγές στους όρους χρήσης θα τίθονται σε ισχύ μόλις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας σε αυτήν την ενότητα. Για το λόγο αυτό, σας προτείνουμε να επισκέπτεστε αυτήν την ενότητα σε συχνή βάση ώστε να ενημερώνεστε εγκαίρως για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του www.hemptherapy.gr.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ευθύνεστε για τη χρήση του www.hemptherapy.gr και του περιεχομένου του, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο, προερχόμενη από την κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, τότε ο χρήστης θα οφείλει να παρέχει αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.

H ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη, για όποια χρήση γίνεται από οποιονδήποτε χρήστη του ιστότοπου και δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το www.hemptherapy.gr συμμορφώνεται με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο για θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς και με το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) για θέματα σχετικά με τις πωλήσεις απο απόσταση, τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων των Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ & 97/66/ΕΚ.

Το www.hemptherapy.gr δηλώνει ρητώς ότι διαφυλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία από οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση και με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει προς τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλετε. Η οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση σας. Σας επισημαίνουμε να διαβάσετε και τους όρους χρήσης στην ενότητα «Προσωπικά Δεδομένα», που επίσης ισχύουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν ο χρήστης επισκέπτεται το www.hemptherapy.gr χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή ή/και κάποια συναλλαγή. Η ενότητα «Προσωπικά Δεδομένα» θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πως και για ποιους λόγους το www.hemptherapy.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.hemptherapy.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ή/και του www.hemptherapy.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.hemptherapy.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Τα περιεχόμενα του www.hemptherapy.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, διαλόγων, μουσικής, βίντεο, σχεδίων, χρωμάτων, γραμματοσειρών, εργαλείων, σχεδιασμού της ιστοσελίδας, διαγραμμάτων, μεθόδων και διαδικασιών, λειτουργιών, λογισμικών και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο δημοσιεύεται στον ιστότοπο αυτό, ανήκουν και προστατεύονται απο τα πνευματικά διακιώματα της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. H οποιαδήποτε αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική, σε κάθε μορφή, του www.hemptherapy.gr και των περιεχομένων του απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ δεν ελέγχει και ούτε παρακολουθεί οποιεσδήποτε συνδέσεις του www.hemptherapy.gr με άλλους ιστότοπους ιδιοκτησίας τρίτων, και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων και για τους διέποντες όρους αυτών σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων οι οποίοι και ευθύνονται αποκλειστικά για το περιεχόμενο τους.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.hemptherapy.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια και πληρότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα σφαλμάτων, τυπογραφικών, αριθμητικών, απεικόνισης, λανθασμένης δήλωσης ή άλλης πληροφορίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο www.hemptherapy.gr αναφέρονται στην καρτέλα του κάθε προϊόντος και προέρχονται απο τις πληροφορίες που δίνονται απο τον κατασκευαστή του κάθε προϊόντος. Οι φωτογραφίες και τα χρώματα των προσφερόμενων προς πώληση προϊόντων στο www.hemptherapy.gr ενδέχεται να μην εναρμονίζονται απόλυτα με τα πραγματικά, λόγω του web browser ή της οθόνης που χρησιμοποιείται.

Το www.hemptherapy.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου, “όπως ακριβώς έχουν” χωρίς να προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος απο τα αναγραφόμενα. Η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών εναπόκειται αποκλειστικά στον χρήστη. Η λήψη οποιoνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, το www.hemptherapy.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Επίσης, δεν υφίσταται ευθύνη της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ προσφέρει προϊόντα προς πώληση στο www.hemptherapy.gr τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες, δηλαδή τους «Τελικούς Καταναλωτές», οι οποίοι είναι οποιοσδήποτε ενεργεί για σκοπούς μη επαγγελματικούς ή εμπορικούς. Σε περίπτωση που δεν είστε «Τελικός Καταναλωτής» σας συμβουλεύουμε να μην επιδιώκετε εμπορικές συναλλαγές στο www.hemptherapy.gr.

Οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ δεν εφαρμόζονται για προϊόντα και υπηρεσίες που διενεργούνται απο τρίτους, ανεξάρτητους από τη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, οι οποίοι βρίσκονται στο www.hemptherapy.gr μέσω υπερσυνδέσεων, διαφημιστικών καταχωρήσεων ή συνδέσεων οποιασδήποτε άλλης μορφής. Σας επισημαίνουμε, πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, πέραν του www.hemptherapy.gr, να ενημερωθείτε για τους εκάστοτε όρους πώλησης πρώτιστος, μιας και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στο www.hemptherapy.gr αφορούν τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας και περιλαμβάνουν το νόμιμο συντελεστή Φ.Π.Α. Το www.hemptherapy.gr διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών.

Σε περιπτώσεις που παραγγείλετε προϊόντα με τιμολόγιο απο περιοχές της Ελληνικής επικράτειας όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τότε η τιμολόγηση των προϊόντων θα είναι χαμηλότερη κατά το μειωμένο Φ.Π.Α.

Οι προσφερόμενες «τιμές διαδικτύου» ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του www.hemptherapy.gr . Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση συναλλαγής προϊόντων απο τη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ εκτός του www.hemptherapy.gr θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας την αναφερόμενη «τιμή καταλόγου».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για να παραγγείλετε ένα ή περισσότερα προϊόντα απο το www.hemptherapy.gr θα πρέπει αφού πρώτα δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαρισμό, να συμπληρώστε τη λίστα παραγγελιών, αναφερόμενη ώς «Καλάθι Αγορών» και να τη στείλετε με e-mail στο www.hemptherapy.gr., ακολουθώντας σε κάθε βήμα τις οδηγίες που σας δίνονται. Το καλάθι αγορών περιέχει συνοπτική περιγραφή του κάθε προϊόντος που επιθυμείτε να λάβετε, την τιμή του, τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, απαραίτητες πληροφορίες για την αποστολή και παράδοση της παραγγελίας καθώς και πληροφορίες για τα έξοδα αποστολής.

Με την ολοκλήρωση της αποστολής της λίστας παραγγελίας σας, η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ θα σας στείλει επιβεβαίωση παραλαβής της αιτήσεως σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παραγγελία σας θα γίνει αποδεκτή αφού πρώτα παραληφθεί απο τη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και κατόπιν επιβεβαίωσης της πληρωμής. Σε περίπτωση που επιλέξετε την εξόφληση της παραγγελίας σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό, η παραγγελία σας θα εκτελεστεί αφού γίνει πρώτιστος η κατάθεση της συνολικής αξίας. Παρακαλούμε να αναγράφετε το πλήρες ονοματεπώνυμο σας ώς αιτιολογία στο καταθετήριο. Για την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την κατάθεση που έχετε κάνει, αποστέλλοντας το καταθετήριο με email στο info@hemptherapy.gr ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 2331400672.

Το www.hemptherapy.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Σε περίπτωση που κάποιο απο τα προϊόντα που εμφανίζονται στο www.hemptherapy.gr δεν είναι πια διαθέσιμο απο τον κατασκευαστή ή έχει εξαντληθεί, τη στιγμή που έχει σταλεί η παραγγελία σας, H ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ θα αναλάβει να επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών και να σας ενημερώσει για τη μη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή/και τη δυνατή ημερομηνία παράδοσης. Εάν έχετε ήδη πληρώσει για την παραγγελία σας, η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ θα μεριμνήσει για να σας επιστραφούν τα χρήματα εντός τριάντα (30) ημερών και εφόσον επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

Η φόρμα παραγγελίας θα παραμείνει στη τράπεζα δεδομένων του www.hemptherapy.gr για όλη την απαραίτητη χρονική περίοδο που απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Μπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση της παραγγελίας σας, μέσα απο την ενότητα «Ο Λογαριασμός σας».

Οι παραγγελίες που έχουν γίνει με επιθυμητό τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό, ακυρώνονται και παύουν να ισχύουν κατόπιν 48 ωρών εφόσον δεν ολοκληρωθεί η εξόφληση της συνολικής αξίας.

Με την αποστολή της παραγγελίας σας επιβεβαιώνετε ότι είστε ενήμερος και ότι αποδέχεστε τους «Γενικούς Όρους Πώλησης» καθώς και όλους τους «Γενικούς Όρους Χρήσης», τους όρους «Προσωπικών Δεδομένων» και τις υπόλοιπες πληροφορίες που αναφέρονται στο www.hemptherapy.gr.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Μπορείτε να παραγγείλετε και να λάβετε προϊόντα απο το www.hemptherapy.gr σε οποιοδήποτε μέρος εντός Ελλάδας, εφόσον είναι διαθέσιμος ο ταχυδρομικός κωδικός.

Οι αποστολές των παραγγελιών που υποβάλλετε στο www.hemptherapy.gr γίνονται με ΕΛΤΑ, εταιρείες ταχυμεταφορών(ACS, Γενική Ταχυδρομική) ή με οδική μεταφορική.

Η χρέωση για τα έξοδα αποστολής παραγγελιών που υποβάλλονται μέσα απο το www.hemptherapy.gr υπολογίζεται και προστίθεται αυτόματα στην παραγγελία σας ανάλογα με το βάρος των προϊόντων καθώς και με τον τρόπο επίδοσης που έχετε επιλέξει.

Αναλυτικά, οι χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:

  • Courier (Speedex)

Χρέωση για δέμα βάρους έως 3 κιλά : 2.5€ με ΦΠΑ, και επιπρόσθετη χρέωση 1€ με ΦΠΑ για κάθε επιπλέον κιλό. Η παράδοση του δέματος γίνεται στη διεύθυνση που έχετε επιλέξει.

  • Οδική μεταφορική

Χρλεωση 5€ με ΦΠΑ για όλες τις παραγγελίες ανεξαρτήτου βάρους. Η παράδοση του δέματος γίνεται στη διεύθυνση που έχετε επιλέξει.

Οι παραγγελίες σας παραδίδονται μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επείγουσα παράδοση της παραγγελίας σας σε μικρότερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2331400672, ώστε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα και την πιθανή επιπρόσθετη επιβάρυνση σας στα έξοδα αποστολής.

Το www.hemptherapy.gr δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση της παραγγελίας σας που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας όπως κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.α.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας το www.hemptherapy.gr σας παρέχει την δυνατότητα πληρωμής με τους παρακάτω τρόπους:

  • Αντικαταβολή (διαθέσιμη μόνο για αποστολή με courier). Επιπρόσθετη επιβάρυνση 2€ με ΦΠΑ.
  • PayPal (Χρεωστική / Πιστωτική κάρτα)
  • Χρεωστική / Πιστωτική κάρτα
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογιαριασμό (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank)

Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον αριθμό παραγγελίας μαζί με το πλήρες ονοματεπώνυμο σας στο καταθετήριο ως αιτιολογία.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα που έχετε προμηθευτεί χωρίς κάποια επιβάρυνση και χωρίς να αναφέρετε το λόγο επιστροφής, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών απο την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων που προμηθευτήκατε απο το www.hemptherapy.gr. Για την επιστροφή προϊόντων θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο info@hemptherapy.gr.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επιστροφής κάποιου προϊόντος, η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής επιστροφής προϊόντων απο τα οποία έχει αφαιρεθεί η καρτέλα αναγνώρισης, ή έχουν αφαιρεθεί απο την αρχική τους συσκευασία ή έχουν καταστραφεί ή δεν συνοδεύονται απο την απόδειξη αγοράς τους και όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος όπως η εγγύηση, το εγχειρίδιο λειτουργίας κ.α.

Η επιστροφή προϊόντων που αγοράστηκαν σε ειδική προσφορά δεν είναι δυνατή.

Το κόστος μεταφοράς για την επιστροφή προϊόντος επιβαρύνει εσάς εξ΄ολοκλήρου και η αποστολή θα πρέπει να γίνει με εταιρεία ταχυμεταφορών. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΤΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος που τυχόν προκληθεί κατά τη μεταφορά επιστροφής.

Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε και σε χρονικό διάστημα εντός τριάντα (30) ημερών απο την παραλαβή των προϊόντων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το www.hemptherapy.gr διακινεί προϊόντα που προέρχονται από κατασκευαστές παγκοσμίως αναγνωρισμένους για την υψηλή ποιότητα και προδιαγραφές των υλικών που παράγουν. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται η πιθανότητα κάποιο από τα προϊόντα να αποδειχτεί ελαττωματικό κατά την παραλαβή ή τη χρήση του.

Το www.hemptherapy.gr διαθέτει τα προϊόντα προς τους πελάτες του στην αρχική συσκευασία που τα παραλαμβάνει από τους κατασκευαστές και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ελαττώματα τους ή/και ζημίες που προκληθούν από τη χρήση τους.

Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση, σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που παραλάβετε από το www.hemptherapy.gr αποδειχθεί ελαττωματικό κατά την παραλαβή ή τη χρήση του (για χρονική περίοδο που αναγράφεται δίπλα σε κάθε προϊόν), τότε μπορείτε να το επιστρέψετε χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση σας και θα το αντικαταστήσουμε με νέο ή θα προβούμε σε επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι το ελάττωμα αποδεδειγμένα προέρχεται από την κακή ποιότητα κατασκευής του προϊόντος και όχι από τη μη σωστή χρήση του, διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Για την αντικατάσταση προϊόντος απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς του.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται μέσα από το www.hemptherapy.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.